עיצוב בניין 5, מכללת אחווה

עיצוב פנים למבנה ציבור ,מכללת אחווה.