עיצוב מרכז מידע לתייר

עיצוב חנות בתל-אביב שמשמשת כמרכז מידע לתיירים